Barnhälsovård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barnhälsovården – BVC – är till för alla barn 0-6 år, där målet är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Vi erbjuder bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.

Barnhälsovård är gratis.