Diabetesmottagning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Till oss blir du remitterad av läkare då du fått diagnosen diabetes. Vi ger dig information om de olika behandlingsstrategier som finns. Ofta är behandling med kost, motion och rökstopp tillräcklig. Vår målsättning är att du träffar din läkare en gång per år samt diabetessköterskan regelbundet.

Vid besöket ger vi råd om kost, motion och medicinering. Vi har möjlighet att skriva recept på fysisk aktivitet.

På mottagningen kontrolleras bland annat:

  • blodsockervärden
  • blodtryck
  • vikt
  • urinprov
  • fotstatus

Vi tillhandahåller blodsockermätare till dig som bedöms behöva kontrollera ditt blodsocker.

Vår mottagning är tidsbeställd.