Flyktinghälsa

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Alla asylsökande och flyktingar erbjuds efter ankomst till Sverige ett hälsosamtal. Samtalet ger en introduktion till hur den svenska sjukvården fungerar.

Vid samtalet träffar du en sjuksköterska och vid behov är en auktoriserad tolk med. Vi samtalar om eventuellt tidigare sjukdomar och hälsoproblem och går igenom ditt behov av kontroll, behandling, provtagning, vaccinationer och smittskydd.

Samtalet är frivilligt och gratis.