Anders Bengtsson kd - Landstinget Dalarna

Anders Bengtsson kd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anders Bengtsson (kd)Anders Bengtsson, 49, Gagnef
Hjärtefrågor: Minska staffettläkarbehovet, mer resurser till primärvården, förbättra landstingets ekonomi, inför samvetsfrihet inom vården, bättre rättsskydd för ofödda människor.  
Yrke: Socionom.
E-post: anders.bengtsson@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-57 33 447