Anna Hagwall sd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anna Hagwall, SverigedemokraternaAnna Hagwall, Rättvik
Hjärtefrågor: Primärvården, Psykisk ohälsa, Funktionshinder, Pallitativ vård och Tandvård. Fokus på att skapa större utrymme för lokal identitet, ge näringslivet stöd för tillväxt och vårda den lokala kunskapen.   
Yrke: Riksdagsledamot (SD).
E-post: anna.hagwall@sverigedemokraterna.se 
Tel: 070-556 60 91.