Anna Kers Hagberg mp

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anna Kers Hagberg (mp)Anna Kers Hagberg, 51
Hjärtefrågor: Personal är Landstinget Dalarnas främsta resurs för att kunna uppfylla kravet på god kvalitet i vården. Jag vill prioritera arbetsmiljöfrågor, delaktighet och balans mellan krav och resurser samt höjda löner. Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och behandling ger ökad livskvalitet, vilket är en satsning på folkhälsan och en investering för framtiden. Bygga om Dalarnas län till långsiktigt hållbart samhälle. Utbyggd och förstärkt kollektivtrafik med låg taxa är steg i rätt riktning. Yrke: Gymnasieadjunkt.