Kerstin Lundh mp - Landstinget Dalarna

Kerstin Lundh mp

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kerstin Lundh (mp)Kerstin Lundh, 64 
Hjärtefrågor:  Arbeta för äldrevårdcentraler med geriatrikkompetens samt öka resurser till rehabilitering i bostaden genom fler sjukgymnaster i Dalarna. Bättre arbetsvillkor för fast anställda läkare och sjuksköterskor vilket ger färre hyrläkare. Yrke: Sjuksköterska.