Lena Olsson v

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lena Olsson (v)Lena Olsson, 56
Hjärtefrågor: Alla vårdcentraler ute i länet i landsbygd och stad skall hålla hög kvalitet för att klara av det mesta. Det ska också vara bra tillgänglighet. En nöjd personal är vår viktigaste resurs, bra arbetsmiljö är därför oerhört viktigt. Har vi nöjd personal så har vi också en bättre vård för våra patienter.
Yrke: Vårdbiträde