Nils Gossas mp - Landstinget Dalarna

Nils Gossas mp

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nils Gossas (mp) Nils Gossas, 72 
Hjärtefrågor: Utökat förebyggande arbete för en friskare befolkning och lägre vårdkostnader. Extra satsning på samtalsterapier för mindre bruk av psykofarmaka inom psykiatrin. Fortsatta projekt kommuner/landsting med syftet att nå gemensamma och bättre vårdmetoder.
Yrke: Civilekonom.