Roy Uppgård kd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Roy Uppgård (kd)Roy Uppgård, 65, Avesta
Hjärtefrågor: Valfrihet och gränsöverskridande samverkan, skapa karriärvägar, flexibilitet och förnyelse, ökad delaktighet både för patienter och personal, inga skuldöverföringar till nästa generation.
Yrke: Egenföretagare.
E-post: roy.uppgard@kristdemokraterna.se
Telefon: 070-589 31 10