Samtalsmottagningen för barn & ungdom - en öppen mottagning för barn, ungdom och föräldrar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I vårt uppdrag ingår att behandla mild till måttlig grad av psykisk ohälsa, samt ge stödjande och förebyggande insatser till barn och ungdomar mellan 0 – 17 år, och deras föräldrar.

Det kan till exempel handla om barn som upplever stress, oro, ångest och nedstämdhet, känner sig utanför eller ofta hamnar i bråk, om föräldrar som upplever att de inte räcker till eller ungdomar som känner sig ledsna eller trötta.

Uppdraget inbegriper samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunen - till exempel med skolhälsovården. Syftet är att barn och ungas psykiska hälsa ska mötas med en synkroniserad helhet där kommun och landsting bidrar till rätt hjälp på rätt nivå i rätt tid.

Vid allvarliga psykiska tillstånd sker samordning genom hänvisning och remittering till andra verksamheter inom hälso- och sjukvårdens specialistvård och till kommunens socialtjänst.