Sjuksköterskemottagning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Distriktssköterskor och sjuksköterskor har bred kompetens och kan se ditt behov i ett helhetsperspektiv.

Vi har egna mottagningar med självständiga bedömningar och behandlingar inom bland annat områden som hud, infektioner, ögon, öron, sårvård, omläggningar, vaccinationer, injektioner, förhöjt blodtryck, inkontinens med mera. Vi har specialistmottagning för patienter med till exempel astma, KOL och diabetes.