Dalahästar, med en grön dalahäst i fokus.

Regionbildning i Dalarna

Landstinget Dalarna och Region Dalarna arbetar tillsammans inför en regionbildning i Dalarna. Regionbildning innebär att det bildas en ny regional samhällsorganisation.

Se mer, Regionbildning Dalarna
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Politik

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i Dalarna som har rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Högsta beslutande politiska församling är landstingsfullmäktige. Här finns 83 ledamöter från nio partier: socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och sverigedemokraterna.

Under landstingsfullmäktige finns landstingsstyrelsen som genomför landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har majoritet och deras ledare kallas för landstingsråd. Minoritetens ledare kallas för oppositionsråd.

Ingalill Persson (s) Landstingsråd

Landstingsråd

Ingalill Persson (s)
Telefon: 023-49 00 08, 070-568 73 00
E-post: inga-lill.b.persson@ltdalarna.se

 

Gunnar Barke (s) Landstingsråd

Landstingsråd

Gunnar Barke (s)
Telefon: 023-49 28 20, 070-218 56 31
E-post: gunnar.barke@ltdalarna.se

 

Landstingsråd
Lena Olsson (v)
lena-marie.olsson@ltdalarna.se
Mobil 072-559 21 00

 

Mursal Isa, landstingsråd
Landstingsråd

Mursal Isa (mp)
Tel: 0707-794977
E-post: mursal.isa@ltdalarna.se

 

Oppositionsråd

Ulf Berg (m)
Telefon: 073-082 48 35
E-post: ulf.berg@riksdagen.se

 

Oppositionsråd

Christer Carlsson (m)
Telefon: 070-267 54 52
E-post: crister.s.carlsson@ltdalarna.se

 

Lena Reyer-Ingman (c) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Lena Reyier (c)
Telefon: 023-49 00 12, 070-576 29 68
E-post: lena.reyier@centerpartiet.se

 

Birgitta Sacrédeus (kd) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Birgitta Sacrédeus (kd)
Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@ltdalarna.se

 

Bo Brännström (fp) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Bo Brännström (L)
Telefon: 023-49 00 13, 070-605 96 92
E-post: bo.brannstrom@ltdalarna.se

 

Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp)
Telefon: 023-49 01 74, 070-373 14 33
E-post: mork-amnelius@telia.com

 

Oppositionsråd
Jenny Nordahl (sd)