Fullmäktige 2011. Foto: Marie Eriksson

Landstingsfullmäktige direktsänds via YouTube

Du kan se landstingsfullmäktiges sammanträden direkt på webben. Länk till direktsändningar och arkiv med tidigare sammanträden finns på sidan om landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige, se mer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Politik

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i Dalarna som har rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Högsta beslutande politiska församling är landstingsfullmäktige. Här finns 83 ledamöter från nio partier: socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och sverigedemokraterna.

Under landstingsfullmäktige finns landstingsstyrelsen som genomför landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har majoritet och deras ledare kallas för landstingsråd. Minoritetens ledare kallas för oppositionsråd.

Pressbilder

Högupplösta bilder på politikerna hittar du här.

Landstingsråd och oppositionsråd

Gunnar Barke

Landstingsråd

Gunnar Barke (s), landstingsstyrelsens ordförande
Telefon: 023-49 28 20, 070-218 56 31
E-post: gunnar.barke@ltdalarna.se

 

Elin Norén

Landstingsråd

Elin Norén (s)
Telefon: 070-288 13 60
E-post: elin.noren@ltdalarna.se

 

Maja Gilbert Westholm

Landstingsråd

Maja Gilbert Westholm (v)
Telefon: 070-540 74 07
E-post: maja.gilbert@ltdalarna.se

 

Mursal Isa, landstingsråd
Landstingsråd

Mursal Isa (mp)
Tel: 0707-794977
E-post: mursal.isa@ltdalarna.se

 

Oppositionsråd

Ulf Berg (m)
Telefon: 070-250 43 40
E-post: ulf.berg@ltdalarna.se
ulf.berg@moderaterna.se

Oppositionsråd

Christer Carlsson (m)
Telefon: 070-267 54 52
E-post: crister.s.carlsson@ltdalarna.se

Lena Reyer-Ingman (c) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Lena Reyier (c)
Telefon: 023-49 00 12, 070-576 29 68
E-post: lena.reyier@centerpartiet.se

 

Birgitta Sacrédeus

Oppositionsråd

Birgitta Sacrédeus (kd)
Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@ltdalarna.se

 

Bo Brännström (fp) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Bo Brännström (L)
Telefon: 023-49 00 13, 070-605 96 92
E-post: bo.brannstrom@ltdalarna.se

 

Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp) Oppositionsråd

Oppositionsråd

Lisbeth Mörk-Amnelius (dsp)
Telefon: 023-49 01 74, 070-373 14 33
E-post: mork-amnelius@telia.com

 

Jenny Nordahl

Oppositionsråd
Jenny Nordahl (sd)
Telefon: 070-771 19 50
E-post: jenny.nordahl@ltdalarna.se