Ansökan deltagande konferens

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ansökan om deltagande vid konferens, kurs m.m. för förtroendevalda.

Ansökan lämnas för beslut till nämnds-/beredningsordförande i de fall konferensen/kursen avser den instansens verksamhetsområde. Ansökan lämnas för beslut till Landstingsstyrelsens ordförande i övriga fall.

Ansökningsblankett deltagande konferens