E-handlingar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kostymklädd kvinna använder surfplatta.

Landstinget Dalarna erbjuder dig som som är landstingspolitiker att använda läsplatta eller PC för att få kunna läsa handlingarna inför sammanträden.

Införandet har startat med landstingsstyrelsens arbetsutskott och landstingsstyrelsen men byggs ut successivt.

På denna sida finns information om vart du vänder dig om du har problem vid användning av läsplatta eller ePub applikation.

Vanliga frågor och svar