Sammanträdesplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sammanträdesdagar för politiken.

Landstingsfullmäktige 2018

 • 26 februari
 • 23 april
 • 11-12 juni
 • 24 september - INSTÄLLT
 • 15 oktober (Extra LF för val av valberedning och råd + stiftelse)
 • 19-20 november
 • 10 december (Extra LF för valen)

Sammanträdesdagar Regionfullmäktige 2019

 • 25 februari
 • 29 april 
 • 10-11 juni
 • 23 september
 • 18-19 november

 

Landstingsstyrelsen 2018

 • 12 februari
 • 9 april
 • 28 maj
 • 10 september
 • 5 november

 

Landstingsstyrelsens personalutskott 2018

 • 24 januari
 • 14 mars
 • 8 maj
 • 22 augusti

 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018

 • 29 januari
 • 26 mars
 • 14 maj
 • 27 augusti

 

Fastighetsnämnden 2018

 • 28 februari
 • 26 april
 • 26 september
 • 22 november

 

Kultur- och bildningsnämnden 2018

 • 6 februari
 • 13 mars
 • 16 maj
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 4 december

 

Kultur- och bildningsnämnden 2019

 • 5 februari
 • 12 mars
 • 14 maj
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 4 december
 •  

   

   

   

   

   

   

 

Patientnämnden 2018

 • 6 feb
 • 10 april
 • 5 juni
 • 4 sept
 • 23 okt
 • 4 dec

 

 

 

Servicenämnden 2018

 • 20 februari
 • 23 maj
 • 25 september
 • 12 december

 

Tandvårdsnämnden 2018

 • 27 februari
 • 29 maj
 • 2 oktober
 • 4 december

 

Hälsovalsberedningen 2018

 • 8 mars
 • 3 maj
 • 11 oktober
 • 6 december 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018

 • 1 februari
 • 22 mars
 • 17 maj
 • 13 september
 • 1 november
 • 6 december

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2018

 • 18 januari
 • 8 mars
 • 3 maj
 • 30 augusti
 • 18 oktober
 • 22 november

 

Nämnden för Kostsamverkan sammanträdesdagar 2018

 • 21 februari
 • 26 september
 • 13 december

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 2018

 • 30 januari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 28 augusti
 • 6 november

 

 • 24 oktober kl. 13.00 – 16.00
 • 14 december kl. 10.00 – 13.00