Sammanträdesplan

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sammanträdesdagar för politiken.

Landstingsfullmäktige 2016

 • 29 februari
 • 25 april
 • 13-14 juni
 • 27 september
 • 21-22 november

Landstingsfullmäktige 2017

 • 27 februari
 • 24 april
 • 12-13 juni
 • 25 september 
 • 20-21 november

 

Landstingsstyrelsen 2016 

 • 15 februari
 • 11 april
 • 30 maj
 • 12 september
 • 7 november

Landstingsstyrelsen 2017

 • 13 februari
 • 10 april
 • 29 maj
 • 11 september
 • 6 november 2017

 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016

 • 1 februari
 • 29 mars
 • 16 maj
 • 29 augusti
 • 24 oktober

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017

 • 30 januari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 28 augusti
 • 23 oktober

 

Budgetberedningen 2017

 • 30 januari
 • 27 mars
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 23 oktober
 • 11 december

 

Personalutskottet 2017

 • 26 januari
 • 16 mars
 • 11 maj
 • 24 augusti
 • 19 oktober

 

Fastighetsnämnden 2016

 • 11 februari
 • 27 april
 • 28 september
 • 16 november

 

Kultur- och bildningsnämnden 2016

 • 9 februari 2016
 • 15 mars 2016
 • 17 maj 2016
 • 20 september 2016
 • 25 oktober 2016
 • 6 december 2016

 

Patientnämnden 2016

 • 9 februari
 • 12 april
 • 7 juni
 • 6 september
 • 11 oktober (OBS! Nytt datum.)
 • 6 december

Patientnämnden 2017

 • 7 februari
 • 11 april
 • 1 juni
 • 5 september
 • 24 oktober
 • 5 december

 

 

 

Servicenämnden 2016

 • 17 februari
 • 25 maj
 • 29 september
 • 9 december

 

Tandvårdsnämnden 2016

 • 1 mars
 • 7 juni
 • 4 oktober
 • 6 december

Tandvårdsnämnden 2017

 • 28 februari
 • 30 maj
 • 3 oktober
 • 5 december

 

Hälsovalsberedningen 2016

 • 1 mars
 • 3 maj
 • 4 oktober
 • 6 december

Hälsovalsberedningen 2017

 •  9 mars
 • 12 maj
 • 12 oktober
 • 7 december

 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016

 • 28 januari kl. 09.00-12.00
 • 17 mars kl. 09.00-12.00
 • 26 maj kl. 09.00-12.00
 • 15 september kl. 09.00-16.00
 • 3 november kl. 09.00-12.00
 • 8 december kl. 09.00-12.00

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017

 • Torsdag den 2 februari kl. 09.00-16.00
 • Torsdag den 23 mars kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 18 maj kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 14 september kl. 09.00-16.00
 • Torsdag den 2 november kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 7 december kl. 09.00-12.00

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2016

 • 14 januari kl. 09.00-12.00
 • 3 mars kl. 09.00-12.00
 • 9 maj kl. 09.00-12.00
 • 1 september kl. 09.00-12.00
 • 20 oktober kl. 09.00-12.00
 • 24 november kl. 09.00-12.00

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2017

 • Torsdag den 19 januari kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 9 mars kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 4 maj kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 31 augusti kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 19 oktober kl. 09.00-12.00
 • Torsdag den 23 november kl. 09.00-12.00