Hälsovalsberedningens sammanträdesdagar - Landstinget Dalarna