Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige 2018

 • 26 februari
 • 23 april
 • 11-12 juni
 • 24 september - INSTÄLLT
 • 15 oktober (Extra LF för val av valberedning och råd + stiftelse)
 • 19-20 november
 • 10 december (Extra LF för valen)

Sammanträdesdagar Regionfullmäktige 2019

 • 25 februari
 • 29 april 
 • 10-11 juni
 • 23 september
 • 18-19 november