Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsfullmäktige 2017

 • 27 februari
 • 24 april
 • 12-13 juni
 • 25 september 
 • 20-21 november

 

Landstingsfullmäktige 2018

 • 26 februari
 • 23 april
 • 11-12 juni
 • 24 september
 • 15 oktober (Extra LF för val av valberedning och råd + stiftelse)
 • 19-20 november
 • 10 december (Extra LF för valen)