Underlag för planeringsarbete

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Underlagsmaterial för arbetet med landstingsplan under 2016 (Landstingsplan 2017-2020).

Nedan så har vi samlat ihop rapporter och utredningar som är nyttiga i arbetet med landstingsplanen. Vi vill med det här göra det enklare att hitta relevant underlagsmaterial.

VVD genomlysningen 2015

Hälsoval 2015

Bokslut 2015 fastigheter

Livsvillkor, hälsoskillnader och vårdbehov i Dalarna 2015

Hälsa på lika villkor - Dalarna 2014

3HS Flöde A E

3HS FLÖDE B C D