Arvodesblankett och arvodesreglemente

Stäng

Kontakt

Kerstin Cederberg

Chefsjurist

Box 712 791 29 Falun 023-49 11 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns arvodes- och reseräkningsblanketten för landstingets politiker samt arvodesreglemente för de förtroendevalda 2015-2018.

Arvodesblanketten går att fylla i direkt från din dator. Öppna blanketten, fyll i uppgifterna, skriv sedan ut den, underteckna och skicka till den tjänsteman som handlägger dina arvoden.

Eventuella felaktigheter som upptäcks i dokumentet ska anmälas till landstingets chefsjurist Kerstin Cederberg.