Kultur och bildningsnämnden 2013 - Landstinget Dalarna