Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Falun 2015 - Landstinget Dalarna