Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Södra Dalarna 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Protokoll från lokal hälso- och sjukvårdsberedning Södra Dalarnas sammanträden.

2015
2015-12-10
2015-09-22
2015-05-28
2015-02-26
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Mötesanteckningar Samverkansberedningar (Politisk samverkansberedning mellan kommun och landsting).

Säter
2015-02-19
2015-05-21
2015-09-03
2015-11-19