Nämnden för kostsamverkan 2013 - Landstinget Dalarna