Pensionärsrådet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Protokoll från pensionärsrådets sammanträden.

2018

2018-09-20

Protokoll
Bilaga Regionbildning
Bilaga Hälsoval presentation 
Presentation Ny Nära Vård

2018-05-17

Protokoll
Bilaga Min vård presentation
Bilaga Läkemedelsgenomgångar 
Bilaga Nödvändig tandvård

2018-02-22

Protokoll
Bilaga byggdialog Åke Persson
Bilaga En god vård i Dalarna

2017

2017-10-17

Protokoll
Ambulansverksamheten - Andreas Dicander
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård - Hans Liljeberg
Region Dalarna - Helena H Enochsson
PCV - Lotta Borelius

Slutrapport tillgänglighet i kollektivtrafiken 2017

Del 1
Del 2

2017-09-14 Samverkansmöte LPR Uppsala

Protokoll

2017-05-17

Protokoll
Bilaga LD Hjälpmedel
Bilaga primärvården - Ulf Börjesson
Bilaga regionalisering - Göran Carlsson

2017-02-07

Protokoll
Bilaga Tandvårdsstöd
Bilaga Min vård - Digital vårdcentral

2016

2016-11-15

Protokoll
Bilagor

2016-09-13

Protokoll

2016-04-19

Protokoll med bilagor

2016-02-17

Protokoll

2015

2015-11-05

Protokoll

2015-09-17

Protokoll

2015-04-16

Protokoll

2015-02-19

Protokoll

 

2014

2014-11-06

Protokoll

2014-09-11

Protokoll

2014-04-23

Protokoll

2014-02-19

Protokoll

 

2013
2013-11-06

Protokoll

2013-09-04

Protokoll

2013-04-24

Protokoll

2013-02-13

Protokoll 


2012

2012-11-06

Protokoll

2012-09-05

Protokoll

2012-05-09

Protokoll

2012-02-15

Protokoll


2011

2011-11-02

Protokoll

2011-09-20

Protokoll

2011-04-26

Protokoll

2011-02-16

Prototoll

2010

2010-11-17

Protokoll

2010-09-15

Protokoll

2010-04-28

Protokoll

2010-02-17

Protokoll

2009

2009-11-04

Protokoll

2009-09-16

Protokoll

2009-04-29

Protokoll

2009-02-18

Protokoll