Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser

Stäng

Kontakt

Kerstin Cederberg

Chefsjurist

Box 712 791 29 Falun 023-49 11 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Delegering betyder att någon som har rätt att fatta beslut överlåter sin egen rätt att besluta till någon annan.

Landstingets uppgifter bestäms av kommunallagen och av särskilda speciallagar, främst hälso- och sjukvårdslagen. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande instans och bestämmer hur landstingets olika verksamheter ska vara organiserade. Landstingsstyrelsen har vissa uppgifter enligt kommunallagen som beskrivs närmare och utökas genom reglementen fastställda av landstingsfullmäktige.

Landstingsstyrelsen har utifrån bestämmelserna om delegering i kommunallagen och reglementet fastställt vilka typer av beslut som delegeras och vem som får besluta i landstingsstyrelsens ställe.

Fel som upptäcks och synpunkter på innehållet i delegeringsbestämmelserna ska anmälas till landstingets chefsjurist Kerstin Cederberg.