Tack för ditt förslag!

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förslaget kommer att lämnas över till alla partier i fullmäktige.

Ditt förslag registreras i landstingets diarium, där varje enskild medborgare har möjlighet att ta del av det. Partierna har därefter möjlighet att driva frågan vidare.