Partier

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I landstingsfullmäktige, som är landstingets högsta beslutande politiska församling, finns nio partier med 83 folkvalda ledamöter. De väljs av medborgarna i Dalarna vid allmänna val vart fjärde år.

De partier som får flest röster får också flest mandat (antal ledamöter) i fullmäktige. Socialdemokraterna är största parti och har därför flest mandat. De bildar en majoritet tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet.

I vänstermenyn finns en kort presentation av varje parti där du kan se antal mandat och namn på partiets ordinarire ledamöter i fullmäktige. Mer information om partierna hittar du på deras egna hemsidor.