Kollektivtrafiknämnden

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sedan 2017-10-01 har Landstinget Dalarna en ny nämnd Kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, allmän trafikplikt och den årliga trafikförsörjningsplanen.

Landstinget Dalarna är från och med den 1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM).

Myndigheten har rättigheter och befogenheter att vidta åtgärder som framgår av kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).

Kollektivtrafiknämnden har nio ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på kollektivtrafiknämnd. Länk till ePolo finns i högermenyn

I högermenyn finns också sammanträdesdagar, handlingar och protokoll.