Tandvårdsnämnden

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tandvårdsnämnden ansvarar för driften av Folktandvården. Verksamheten drivs i bolagsliknande form och redovisning sker enligt gällande regler.

Nämnden har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och följa tandvårdens behov och utveckling.

Den ska också planera tandvården i landstinget men även tandvård som andra vårdgivare erbjuder.

Tandvårdsnämnden har sju ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på tandvårdsnämnden. Länk till ePolo finns i högermenyn

I högermenyn finns också sammanträdesdagar, handlingar och protokoll.