2016

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskningar av patienters samlade väntetider

Granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1

Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

Granskning av delårsrapporten

Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

Förstudie – fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna

Granskning av donationsstiftelser