2017

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Granskning av hälso- och sjukvårdens planering av vården för de mest sjuka äldre

Granskning av budgetering och uppföljning

Granskning av intern kontroll 2017

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens omhändertagande av brottsoffer

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 4

Granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården

Granskning av implementering av samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Granskning av hälso- och sjukvårdens införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Granskning av akutsjukvårdens rutiner för hemskickande av patienter

Granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvården

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 3


Uppföljningsgranskning av landstingets användning av stafettläkare

Uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet