Vi minns barnens första mjölktand

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på kompisar. Foto: Anne Fagrell Johansson

Folktandvården Dalarna har skapat en mycket god tandhälsa hos barn och ungdomar, om vi jämför med övriga landet. Vi har ett befolkningsansvar för barn och ungdomar mellan 0-19 år.

Du räknas som ungdom och får kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 19 år. Från och med det år du fyller 20 år får du betala för din tandvård. Vad vården kostar beror på vad som skall göras. Vår inriktning är förebyggande munhälsovård.

Valfrihet inom barn och ungdomstandvården

Idag gäller valfrihet för barn och ungdomar i åldersintervallet 3-19 år. Det innebär att det enskilda barnet eller barnets förälder kan vända sig antingen till Folktandvården Dalarna eller Privattandvården i Dalarna för sin tandvård.

Oavsett vårdgivare gäller samma möjlighet att vid behov remittera barn och ungdomar till Folktandvårdens specialisttandläkare.