EpiWux 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från år 1983 och vart femte år har det genomförts epidemiologiska tvärsnittsundersökningar ”Epi-Wux” i Dalarna för att kartlägga den vuxna befolkningens munhälsa m.m. År 2018 kommer den åttonde studien att genomföras.

Studien består av en enkät till deltagarna och, en för deltagaren kostnadsfri klinisk undersökning. Liksom tidigare år hoppas vi på ett gott samarbete!

Urvalspopulationen i 2018 års tvärsnittsstudie består av 2 250 individer mellan 30 och 85 år. Urvalet kommer att göras med hjälp av statistiska metoder för att det ska vara representativt för hela populationen. Det innebär att patienter från både privat och offentlig tandvård, liksom de som inte har någon regelbunden tandvårdskontakt, kommer erbjudas att ingå. Samtidigt kommer drygt 500 individer, som vid EpiWux-undersökningen 2008 var 65- respektive 75 år, att erbjudas deltagande i EpiWux 2018 för en longitudinell uppföljning av sin munhälsa.

Patientenkäten kommer att sändas ut 2018-01-15.

Efter att enkätsvar kommit in till projektgruppen, kommer underlag att sändas ut till den behandlare som deltagaren angett som ordinarie, för att en klinisk undersökning ska kunna ske.