Webb-kurs om tandvårdsstöd för kommun

Publicerad 2 februari 2015

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu är alla kommuner på gång med behörigheter till T99-webb och en del nyckepersoner har även klarat kursen och börjat skicka webb-underlag för tandvårdskort. Under 2015 kommer vi att avveckla pappersblanketterna, allt eftersom utfärdarna klarar webbutbildningen.

Den som har fått behörighet till inloggning till T99-webb kan göra kursen när som helst. Man loggar in och läser igenom kurstexten och till sist görs ett prov, med ett antal frågor som man svarar på. När man har klarat provet får man börja skicka webb-underlag för tandvårdskort.

Även de som redan är utbildade på det gamla sättet måste gå igenom den nya webbutbildningen och klara provet, för att få fortsätta som underlagsutfärdare.

Funktionen som underlagsutfärdare blir tidsbegränsad, med återkommande krav på genomgång av kurstext och prov, för att få fortsätta utfärda underlag.

Så här går det till:

  • MAS kontaktar Beställarenheten för att anmäla en ny person som behöver bli underlagsutfärdare. Personen måste ha ett e-tjänstkort och en e-postadress.
  • Kommunens beställare av behörigheter i Landstingets IT-miljö beställer behörighet åt personen.
  • När behörigheten är klar får personen ett mejl med information om hur man loggar in till utbildningen om tandvårdsstödet.
  • Väl inloggad finns sedan information om hur man går vidare.