Blanketter för tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på bläckpenna med udden mot ett tomt anteckningsblock.

Här finner du en rad olika blanketter för de särskilda tandvårdsstöden.

STB, Särskilt tandvårdsbidrag - Försäkringskassan

Vissa personer som har en sjukdom som medför risk för tandskador, kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Patientinformation och Läkarintyg finns i högerkolumnen. Intyget måste undertecknas av läkare.
Läkarintyget skall skickas till patienten.


F-tandvård - Långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning SOSFS 2012:17. 
Läkarintyget kallas "Funktionsnedsättning (blå)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Intyget måste undertecknas av läkare. 
Läkarintyget skall skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.


N-tandvård - Stort omvårdnadsbehov

Beskrivning av omvårdnadsbehov 
Blanketten kallas "Omvårdnadsbehov (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Blanketten används av medicinsk personal t ex läkare, sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska. Den kan även användas av biståndshandläggare, enhetschef eller motsvarande i kommunen, i de fall där utfärdaren inte har tillgång till T99webb eller om det är osäkert om personen uppfyller kraven för tandvårdstöd.
Blanketten skall skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.

Habiliteringens underlag 
Underlaget kallas "Habiliteringen (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Underlaget används av kurator, läkare eller sjuksköterska på Habiliteringen. 
Underlaget skall skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.

Palliativa teamets underlag 
I första hand ska underlaget i T99webb användas av de sjuksköterskor som har genomgått Beställarenhetens webbutbildning om tandvårdsstöd. Underlaget som kallas "Palliativ vård (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd, kan dock användas i undantagsfall. Utfärdaren måste ha genomgått webbutbildningen om tandvårdsstöd. 
Underlaget skall skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.


S-tandvård - Kortvarig sjukdomsbehandling

Läkarintyg finns i Take Care under Brev, välj Intyg. 
Läkarintyget skall skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.