Information till kommunen

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Fönster på äldre stuga.

Allmänt om Landstingets tandvårdsstöd

Det finns flera former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Av dessa är det tandvårdsstödet Nödvändig tandvård (N-tandvård) som kommuner/palliativa team medverkar i. Du kan läsa mer om de olika formerna av tandvårdsstöd i Anvisningar för kommuner och palliativa team, se högerkolumnen.

Tandvårdskort Nödvändig tandvård

Personer som har rätt till tandvårdsstöd får tandvårdskort. Tandvårdskorten utfärdas av Enheten för tandvårdsstöd  på underlag från nyckelpersoner i kommunerna (t ex biståndshandläggare, enhetschef eller sjuksköterska). De måste ha kännedom om personens omvårdnadsbehov och vara väl insatta i reglerna.

Brukare som får sin omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i kommunen. 

Utbildning på webben

Landstingets webbutbildning om tandvårdsstöd är numera ett krav för att få utfärda underlag för tandvårdskort. Kontakta Enheten för tandvårdsstöd för mer information om utbildningen.