Anvisning för beställare av konton

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommunens Beställare av konton ska, i Landstingets självbetjäningsportal, beställa och ta bort konton i T99webb för kommunansvariga och webbutfärdare.

Länk till Landstingets självbetjäningsportal:  https://sbp.ltdalarna.se/.

Beställningen måste innehålla HSA-id och e-postadress till arbetet.

Konton för kommunansvarig respektive webbutfärdare har olika behörighet. Det är därför viktigt att skriva vad som avses i beställningen.
Vid beställning av konto för kommunansvarig. Skriv kommunansvarig i beställningen.
Vid beställning av konto för webbutfärdare. Skriv webbutfärdare i beställningen.

Kommunansvarig ger besked om vem som ska vara webbutfärdare och vem som ska tas bort. Glöm inte att avbeställa konto för den som ska tas bort.