Anvisning för webbutfärdare av tandvårdskort

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Webbutfärdare har behörighet till t99Webb för att registrera underlag för tandvårdskort.

Användning av t99webb kräver:

  • giltigt SITHS-kort och en kortläsare.
  • konto till t99webb. Vänd dig till din MAS för information.

Innan du kan börja skicka underlag för tandvårdskort krävs att du genomgått landstingets webb-utbildning om tandvårdsstöd samt klarat ett test. Du får all information om hur utbildning och test går till när du har loggat in i t99webb. När du sedan har klarat testet får du anvisningar om hur du går vidare. 


Vad innebär det att vara webbutfärdare?

Din uppgift är att skicka underlag för tandvårdskort via t99webb.

Du ska bara skicka webbunderlag på personer som tydligt uppfyller kraven för tandvårdsstöd. I tveksamma fall kan du skicka en Beskrivning av omvårdnadsbehov till Enheten för tandvårdsstöd, som då gör en individuell bedömning. Blanketten finns på sidan Blanketter, se högerkolumn.

Ibland skickas ett underlag tillbaka för komplettering. Du får ett mejl att du har ett ärende i t99webb.

En tid innan ett tandvårdskort är på väg att upphöra, skickar Enheten för tandvårdsstöd, en rapport via post. Din uppgift är då att bedöma om tandvårdskortet ska förnyas eller inte. Anmäl ett nytt underlag, i t99webb, om det ska förnyas. Är personen inte lägre berättigad till tandvårdsstöd ska rapporten skickas tillbaka med vanlig post, med notering om anledningen.

Anmäl i t99webb, när du har ändrade arbetsuppgifter, byter arbetsplats eller kommer att sluta som webbutfärdare.