Landstingets tandvårdsstöd för personer som omfattas av LSS

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att få landstingets tandvårdsstöd krävs att personen är utredd och bedömd tillhöra någon av LSS personkrets 1, 2 eller 3 OCH har insatser för särskilt stöd och service.

Insatserna kan komma via LSS eller Socialtjänst eller så kan man få motsvarande hjälp enbart från anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska endast skicka underlag via t99webb för personer som fått LSS-insats beviljad av kommunen. T99webb visar om personen redan har ett giltigt tandvårdskort, kontrollera då att alla uppgifter är aktuella.

Övriga personer som hör till personkrets i LSS

Personer som får stöd och hjälp från Socialtjänst, anhöriga/närstående eller personlig assistans via beslut av Försäkringskassan ombedes kontakta Enheten för tandvårdsstöd.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor.

Tandvårdslagen säger att:

  • 2018 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 22 år.
  • 2019 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 23 år.
  • 2020 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 24 år.
  • Därefter sker ingen ytterlig höjning av åldersgränsen.