Information för psykiatrin

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Vårblomma.

Tre nivåer

Det finns tre nivåer av tandvårdsstöd vid psykisk sjukdom, där nivå ett är ett mindre stöd för en stor grupp av sjuka och nivå tre är ett mer omfattande stöd för de allra svårast sjuka.

Ett läkarintyg krävs och varje nivå har sin egen blankett för läkarintyg. Läs mer i Anvisningarna för psykiatrin, som främst riktar sig till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården i Dalarna. Se högerkolumn.

Nivå ett 

STB - Särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan.

Läkaren använder Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande åtgärder /SOSFS 2012:16. Blanketten heter "Särskilt tandvårdsbidrag (grön)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd. 

Patienten lämnar läkarintyget direkt till tandvårdskliniken.

Nivå två

F-tandvård  -  Långvarig sjukdom och Funktionshinder

Läkaren använder Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning SOSFS 2012:17.  Läkarintyget kallas "Funktionsnedsättning (blå)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt på sidan Blanketter. 

Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.

Nivå tre 

N-tandvård  -  Nödvändig tandvård

Blanketten "Beskrivning av omvårdnadsbehov" används av medicinsk personal t ex läkare, distriktssköterska, psykiatrisjuksköterska.

Blanketten kallas "Omvårdnadsbehov (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt på sidan Blanketter. 

Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.