Information till sjukvården

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Höstbild med gärdesgård vid väg i skogsmiljö.

Här finns information om landstingets tandvårdsstöd. Den riktar sig till hälso- och sjukvården.

Vem får landstingets tandvårdsstöd?

Beslut av landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg

Verkställighetsbeslut Hälso- och sjukvård samt Rutin Läkarintyg för tandvårdsstöd

Utredning om möjlighet till tandvårdsstöd kräver ofta ett underlag.

Ansvarig läkare kan därför ibland bli ombedda att skriva läkarintyg för tandvårdsstöd till sin patient. Blanketterna finns i Take Care under Blanketter i mappen Tandvårdsstöd eller här, på sidan blanketter.

Vill ni veta mer om tandvårdsstödet?

Vi kommer gärna till din arbetsplats och berättar om tandvårdsstödet.

Tfn: 010 - 249 42 11

tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se