Information till tandvården

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Tandvårdsinstrument med spegel.

Här finns information som riktar sig till alla vårdgivare i tandvården. Lokala Anvisningar beskriver reglerna för Landstingets olika tandvårdsstöd.

Enheten för tandvårdsstöd har flyttat till Falun. 
Brev och fakturor till oss ska ställas till: 
Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.

Föreläsning om landstingets särskilda tandvårdsstöd
Nu finns föreläsningen på USB att låna från EFT. Kontakta oss, så skickar vi.

Tandhälsoregistret

Vården av N- och F-patienterna ska in i Tandhälsoregistret precis som alla vuxna som betalar normaltaxa. Därför måste utförda åtgärder, även på dessa patienter, registreras inom 14 dagar efter utförandet.

För privattandvården får supporten för resp. journalsystem informera om hur detta ska gå till.