Avvikelserapport för privattandvården

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientbehandling på klinik
Blanketten användes av privata tandvårdskliniker i de fall ett boende/kommun har ansvar för en patient och därför bör få kännedom om en specifik händelse.

Avvikelserapporten finns i högerkolumen. Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.