Tandvårdsstödets regler och våra taxor

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns Landstinget Dalarnas Taxor och Lokala anvisningar för tandvårdsstödet. Anvisningarna beskriver tandvårdsstödets regler. Dokumenten finns i högerspalten.

Lokala Anvisningar och taxan 2018

Nu finns den nya taxan och de nya Lokala Anvisningarna för 2018. Se högermenyn.

  • Tänk på att daganteckning eller kopia på teknikerfaktura krävs för vissa åtgärder.
  • Utbytesåtgärder gäller inte i Landstingets tandvårdstöd. Ordinarie åtgärdskoder ska användas.

Fribelopp

Fribeloppet för N- och F-tandvård är 15 000 kr/kalenderår.

Det innebär att åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, 401-406, 500 (på tänder i position 6-6), 600, 700, 811, 822-824, 827-829, 831-837, 845 samt 880 (vid periimplantitbehandling) godkänns utan FHB om den totala kostnaden inte överstiger 15 000 kr/kalenderår.

Tandhygienistbehandling

Tandhygienistbehandling inräknas i fribeloppet på 15 000 kr/kalenderår om max 6 åtgärder utförs under kalenderåret. Välj mellan åtgärd 201, 205, 206, 311, 312, 314, 341, 3412, 3413 eller 342. Åtgärderna får kombineras utifrån patienternas behov. FHB krävs om behandlingsbehovet är större än 6 åtgärder per kalenderår.