Fyllning utförd av tandhygienist

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regler för patienter som får landstingets tandvårdsstöd (Nödvändig tandvård och led i sjukdomsbehandling)

Enytsfyllningar

Tandhygienisten får utföra enytsfyllningar, åtg 701 eller 704, på diagnosen 4080 eller 4771 - om frakturen är av mindre omfattning och inte påverkar bettfunktionen. Åtgärden får utföras av tandhygienist utan ledning och kontroll av tandläkare.

Daganteckning som underlag för debiteringen krävs. Daganteckning från FTV skall helst skrivas ut direkt på Beställarenhetens skrivare, privata vårdgivare bifogar daganteckning med fakturan.

Debitera SJV/tandhygienist.

Övriga fyllningar

Alla andra fyllningar på alla andra diagnoser skall göras av tandläkare eller under ledning och kontroll av tandläkare. Tandläkaren kan, i vissa fall, överlämna till en tandhygienist, att fylla i den färdiga kaviteten och putsa fyllningen, men det är fortfarande tandläkaren som ansvarar för slutresultatet.

Debitera SJV/tandläkare.

Om patienten samtidigt fått tandhygienistbehandling, debiteras både SJV/tandhygienist och SJV/tandläkare.