Fyllning utförd av tandhygienist

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Regler för patienter som får landstingets tandvårdsstöd (Nödvändig tandvård och led i sjukdomsbehandling)

Enytsfyllningar

Tandhygienisten får utföra enytsfyllningar, åtg 701 eller 704, på tillstånd 4080 eller 4771 - om frakturen är av mindre omfattning och inte påverkar bettfunktionen. Åtgärden får utföras av tandhygienist utan ledning och kontroll av tandläkare.

Daganteckning som underlag för debiteringen krävs. 

Debitera SJV/tandhygienist.

Övriga fyllningar

Alla andra fyllningar på alla andra diagnoser skall göras av tandläkare eller under ledning och kontroll av tandläkare. Tandläkaren kan, i vissa fall, överlämna till en tandhygienist, att fylla i den färdiga kaviteten och putsa fyllningen, men det är fortfarande tandläkaren som ansvarar för slutresultatet.

Debitera SJV/tandläkare.

Om patienten samtidigt fått tandhygienistbehandling, debiteras både SJV/tandhygienist och SJV/tandläkare.