Sjukvårdsavgifter

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjukvårdsavgift skall betalas av personer som får tandvård med Landstingets tandvårdsstöd. Högkostnadskort och frikort är gemensamt med sjukvården.

Sjukvårdsavgift betalas från 1 januari det år man fyller 22 år till och med dagen man fyller 85 år

  • 150 kronor hos tandhygienist eller tandsköterska
  • 200 kronor hos allmäntandläkare
  • 350 kronor hos specialisttandläkare

Undantag - ingen sjukvårdsavgift

  • Person som är 85 år, gäller från dagen man fyller 85 år.
  • Person som har tandvårdskort, grupp N2, dvs palliativ vård eller är inneliggande på sjukhus
  • Person som gör nytt akutbesök för samma åkomma inom 24 timmar, den sk 24-timmars regeln. Läs mer i hela dokumentet, se högermenyn.

 

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1100 kronor.

Uteblivanden och återbud

Uteblivanden och återbud, senare än 24 timmar före utsatt besökstid, förutom egen/eget barns plötsliga sjukdom, oavsett vårdgivare, kostar 300 kronor + faktureringsavgift.