Kurser inom verksamheten för Tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här presenterar vi de utbildningar och träffar som vi erbjuder.

Webbkurs om tandvårdsstöd - för kommun och sjukvård

Enheten för tandvårdsstöd har numera utbildning via webben. De som är utbildade på det gamla sättet måste gå igenom webbutbildningen och klara provet, för att få fortsätta som underlagsutfärdare.

Detta innebär att man kan göra kursen när som helst. Man loggar in och läser igenom kurstexten och till sist kommer ett prov, med ett antal frågor som man får svara på. När man har klarat provet får man börja skicka underlag för tandvårdskort. Underlagen skickas då på webben i stället för, som tidigare, på pappersblankett.

Funktionen som underlagsutfärdare är tidsbegränsad, med återkommande krav på genomgång av kurstext och prov, för att få fortsätta utfärda underlag.

Så här går det till:

  • Personen måste ha ett e-tjänstkort och en e-postadress.
  • Kommunens beställare av behörigheter i Landstingets IT-miljö beställer behörighet åt personen.
  • När behörigheten är klar får personen ett mejl med information om hur man loggar in till utbildningen om tandvårdsstödet.
  • Väl inloggad finns sedan information om hur man går vidare.