Lagar som styr

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets tandvårdsstöd bygger på dessa lagar:

  • Tandvårdslag (1985:125)
  • Tandvårdsförordning (1998:1338)
  • Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
  • Lag om Stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
  • Lag om assistansersättning (1993:389)
  • Socialtjänstlagen (2001:453)
  • Statligt tandvårdsstöd (2008:193)