Allmänna tandvårdsbidraget höjs

Publicerad 16 april 2018

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Riksdagen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget. Det börjar att gälla från och med 15 april 2018.

Allmänna tandvårdsbidraget höjs i hela landet vilket innebär följande:

  • 23- 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • 65 år och äldre är bidraget 600 kronor per år.

Om du inte har använt det tandvårdsbidrag som du fick tilldelat 2016 eller 2017 blir detta alltså dubbelt så stort från och med 15 april. Tandvårdsbidraget för 2018 får du tilldelat som vanligt 1 juli 2018 och då med det högre beloppet.

Du bestämmer själv när du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i max två år.